Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vietnam Star

Mercedes-Benz C 300  

Car Model: Mercedes-Benz C 300
Năm sản xuất: 2017
Ngày đăng ký lần đầu: 26/6/2018
Số km sử dụng: 5.000 KM
Màu sắc: Nâu/Đen