Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vietnam Star

Mercedes-Benz-C200

Car Model: Mercedes-Benz C 200

Năm sản xuất: 2017
Ngày đăng ký lần đầu: 6/6/2018
Số km sử dụng: 30
Màu sắc: Nâu/đen
Giá: 1,479,000,000