Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vietnam Star

Mercedes-Benz C 300  

Car Model: Mercedes-Benz C 300
Năm sản xuất: 2017
Ngày đăng ký lần đầu: 24/8/2018
Số km sử dụng: 30
Màu sắc: Bạc/đen
Giá: 1,949,000,000