Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vietnam Star

Mercedes-Benz C 300

Car Model: Mercedes-Benz C 300

Năm sản xuất: 2017
Ngày đăng ký lần đầu: 6/6/2018
Số km sử dụng: 20
Màu sắc: Nâu/đen
Giá: 1,949,000,000