Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vietnam Star

Mercedes-Benz CLA 200 

Car Model: Mercedes-Benz CLA 200

Năm sản xuất: 2016
Ngày đăng ký lần đầu: 30/3/2018
Số km sử dụng: 1.000
Màu sắc: Nâu/Đen