Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vietnam Star

Mercedes-Benz CLA 200 

Car Model: Mercedes-Benz CLA 200

Năm sản xuất: 2017
Ngày đăng ký lần đầu: 28/8/2018
Số km sử dụng: 20
Màu sắc: Nâu/Đen
Giá: 1,529,000,000