Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vietnam Star

Mercedes-Benz CL S350

Car Model: Mercedes-Benz CLS 350

Năm sản xuất: 2014
Ngày đăng ký lần đầu: 31/3/2018
Số km sử dụng: 1,000
Màu sắc: Trắng/Đen
Giá: 3,290,000,000