Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vietnam Star

Mercedes-Benz E 250  (W213)

Car Model: Mercedes-Benz E 250

Năm sản xuất: 2017
Ngày đăng ký lần đầu: 26/6/2018
Số km sử dụng: 30
Màu sắc: Trắng/Đen