Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vietnam Star

Mercedes Benz-E200

Car Model: Mercedes-Benz E 200
Năm sản xuất: 2017
Ngày đăng ký lần đầu: 6/8/2018
Số km sử dụng: 30
Màu sắc: Bạc/đen
Giá: 2,099,000,000