Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vietnam Star

Mercedes Benz-E200 

Car Model: Mercedes Benz-E200
Năm sản xuất: 2017
Ngày đăng ký lần đầu: 6/4/2018
Số km sử dụng: 32
Màu sắc: Bạc/Nâu
Giá: 2,099,000,000