Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vietnam Star

Mercedes-Benz E 250

Car Model: Mercedes-Benz E 250

Năm sản xuất: 2017
Ngày đăng ký lần đầu: 24/8/2018
Số km sử dụng: 20
Màu sắc: Nâu/Đen
Giá: 2,479,000,00010