Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vietnam Star

Mercedes-Benz E 250   

Car Model: Mercedes-Benz E 250

Năm sản xuất: 2017
Ngày đăng ký lần đầu: 21/8/2018
Số km sử dụng: 30
Màu sắc: Đen/Đen
Giá: 2,479,000,000