Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vietnam Star

Mercedes Benz-E250

Car Model: Mercedes Benz-E250

Năm sản xuất: 2017
Ngày đăng ký lần đầu: 21/8/2018
Số km sử dụng: 30
Màu sắc: Trắng/Đen
Giá: 2,479,000,00010