Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vietnam Star

Mercedes-Benz GLA 45

Car Model: Mercedes-Benz GLA 45

Năm sản xuất: 2017
Ngày đăng ký lần đầu: 6/3/2018
Số km sử dụng: 700
Màu sắc: Nâu/Đen
Giá: 2,239,000,000