Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vietnam Star

Mercedes-Benz GLC 200

Car Model: Mercedes-Benz GLC 200

Năm sản xuất: 2018
Ngày đăng ký lần đầu: 20/9/2018
Số km sử dụng: 4000
Màu sắc: Đen/Đen
Giá: 1,689,000,000