Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vietnam Star

Mercedes-Benz GLE 400

Car Model: Mercedes- Benz GLE 400
Năm sản xuất: 2016
Ngày đăng ký lần đầu: 31/3/2018
Số km sử dụng: 8000
Màu sắc: Trắng/Nâu
Giá: 3,539,000,000 VNĐ