Liên hệ – Mercedes findcar

Mercedes-Benz

Andu

Liên hệ

Bạn hãy điền thông tin và nội dung cần hỗ trợ theo mẫu dưới đây và gửi cho chúng tôi. Mercedes-Benz An Du sẽ trả lời bạn sớm nhất.
Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ Hotline: 0983 23 93 88.

Tôi đồng ý nhận thông tin qua:

Tôi theo đây xác nhận đồng ý rằng Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam (“MBV”), Tập đoàn Daimler (“Daimler”), các đại lý được ủy quyền của MBV và/hoặc các công ty khác được chỉ định bởi MBV và/hoặc Daimler có quyền thu thập, lưu giữ, sử dụng, phân tích, chuyển giao và cập nhật dữ liệu cá nhân đã được tôi cung cấp qua hình thức đã chọn, cho các mục đích chăm sóc khách hàng, gởi thông tin khuyến mãi, tiến hành các hoạt động tiếp thị liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi MBV,Daimler, các đại lý ủy quyền của MBV, và/hoặc các công ty khác được chỉ định bởi MBV và/hoặc Daimler.

Miền Bắc

Mercedes-Benz AnDu 11 Phạm Hùng

Số 11 Phạm Hùng Mỹ Đình 2, Từ Liêm, TP Hà Nội , Việt Nam

18006507

Mercedes-Benz AnDu Hải Phòng

Số 12 Đường Hà Nội, Phường Quán Toan, Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Việt Nam

18006507

Mercedes-Benz AnDu Quảng Ninh

Đường Trần Phú, khu 4, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng ninh, Việt Nam

033 38 31 333

Miền Trung

Mercedes-Benz AnDu Đà Nẵng

Số 113 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, TP Đà Nẵng , Việt Nam

18006507