Bảng Giá Xe – Mercedes-Benz An Du Hải Phòng

Mercedes-Benz

An Du Hải Phòng - Hotline: 0908 024 668

GLC 300 4MATIC Coupé

Giá công bố: 3.089.000.000VND
Trả góp

GLC 300 4MATIC

Giá công bố: 2.499.000.000VND
Trả góp

GLC 200

Giá công bố: 1.799.000.000VND
Trả góp

E 300 AMG

Giá công bố: 2.950.000.000VND
Trả góp

E 200 Sport

Giá công bố: 2.317.000.000VND
Trả góp

E 200 Exclusive

Giá công bố: 2.310.000.000VND
Trả góp

GLA 200

Giá công bố: 1.619.000.000VND
Trả góp

CLA 250 4MATIC

Giá công bố: 1.949.000.000VND
Trả góp

C 300 AMG

Giá công bố: 1.969.000.000VND
Trả góp

C 200 Exclusive

Giá công bố: 1.699.000.000VND
Trả góp

GLB 200 AMG

Giá công bố: 1.999.000.000VND
Trả góp

C 200

Giá công bố: 1.499.000.000VND
Trả góp

S 450 L

Giá công bố: 4.299.000.000VND
Trả góp

S 450 L Luxury

Giá công bố: 4.969.000.000VND
Trả góp

Mercedes-Maybach S 450 4MATIC

Giá công bố: 7.469.000.000VND
Trả góp

Mercedes-Maybach S 650

Giá công bố: 14.899.000.000VND
Trả góp

GLE 450 4MATIC

Giá công bố: 4.409.000.000VND
Trả góp

C 180

Giá công bố: 1.399.000.000VND
Trả góp

E 180

Giá công bố: 2.050.000.000VND
Trả góp

AMG GT R

Giá công bố: 11.590.000.000VND
Trả góp

AMG GT 53 4MATIC+

Giá công bố: 6.299.000.000VND
Trả góp

AMG A 35 4MATIC Sedan

Giá công bố: 2.259.000.000VND
Trả góp

GLC 200 4MATIC

Giá công bố: 2.099.000.000VND
Trả góp

Mercedes-AMG G 63

Giá công bố: 10.950.000.000VND
Trả góp

V 250 AMG

Giá công bố: 3.232.000.000VND
Trả góp

Mercedes-Maybach S 560 4MATIC

Giá công bố: 11.099.000.000VND
Trả góp

GLS 450 4MATIC

Giá công bố: 4.999.000.000VND
Trả góp

C 180 AMG

Giá công bố: 1.499.000.000VND
Trả góp

V 250 Luxury

Giá công bố: 2.662.000.000VND
Trả góp